De Verplichting van het Gezamenlijke Gebed.

Shaych `Abdoel-`Aziez bin `Abdoellaah bin Baaz

Vraag:

“Veel van de moslims zijn vandaag de dag onachtzaam (nalatig) met betrekking tot het gezamenlijke gebed en zelfs sommige studenten van de kennis, en zij beweren dat sommige geleerden zeggen dat het niet verplicht is, dus wat is de regelgeving betreffende het gezamenlijke gebed en waarmee adviseert u hen?”

Antwoord:

“Het gezamenlijke gebed met de moslims in de moskeeën is verplicht, zonder twijfel, in authentieke uitspraken van de mensen van kennis, voor elke man die de oproep (tot het gebed) kan horen, vanwege de uitspraak van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem):

Wie de oproep (tot het gebed) hoort en dan niet gaat dan is er geen gebed voor hem behalve voor degene die een excuus heeft.” Van Ibn Maadjah en Daaroeqoetnie en Ibn Hibaan en al-Haakim met een authentieke ketting.

En Ibn `Abbaas (radiallaahoe 'anhoe) vroeg over het excuus dus hij (de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem)) zei: “Vrees of ziekte.”

En in Sahieh Moslim van Abie Hoerayrah (radiallaahoe 'anhoe), over de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem), dat er een blinde man naar hem kwam, die zei: “O Boodschapper van Allaah, er is voor mij geen begeleider die mij naar de moskee kan begeleiden dus is er voor mij een toestemming dat ik bid in mijn huis?” Dus hij (de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem)) zei tegen hem: “Hoor jij de oproep naar het gebed?” Hij (de blinde man) zei: “Ja.” Hij (de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem)) zei: “Dan is het verplicht.”

En in de Sahiehayn (al-Boechaarie en Moslim) van Abie Hoerayrah (radiallaahoe 'anhoe) over de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) dat hij zei:

Ik had me zeker voorgenomen om het gebed te laten aankondigen en een persoon te bevelen om de mensen te leiden in gebed, en dan zou ik samen met enkele mannen uitgaan met een fakkel en met hen naar de mensen die niet bij het (gezamenlijke) gebed aanwezig waren en zou hun huizen verbranden met vuur.”

Dus al deze ahaadieth - en wat duidelijk wordt van hun betekenis - wijzen op de waarachtige verplichting van het gezamenlijke gebed in de moskeeën voor de mannen en dat voor degenen die het laten een afschrikwekkende straf is en zelfs als het gezamenlijke gebed in de moskeeën niet verplicht was dan is het niet rechtvaardig om het te laten omdat het gebed in de moskeeën van de meest geweldige plechtigheden van de uiterlijke Islaam is, en van de oorzaken dat de moslims elkaar leren kennen en (de oorzaak van) het bereiken van hartelijkheid en liefde en het beëindigen van haatgevoelens, en omdat het laten ervan een gelijkenis is met de mensen van huichelarij, dus het is verplicht om daartegen te waarschuwen en niet te prediken met het laten ervan omdat het verplicht is om alle uitspraken die de legitieme bewijzen tegengaan te verwerpen en er niet op te vertrouwen.

Vanwege de Uitspraak van Allaah `azza wa djell:

En als jullie over iets van mening verschillen, verwijs dan naar Allaah en Zijn Boodschapper, indien jullie in Allaah en de Laatste Dag geloven. Dat is beter en een betere afsluiting.” [Soerah an-Nisaa’a (4): 59]

En de Uitspraak van de Verhevene:

En waar jullie ook van mening over verschillen: de beslissing daarover is aan Allaah.” [Soerah ash-Shoeraa (42): 10]

En in Sahieh Moslim over `Abdillaah ibn Mas`oed (radiallaahoe 'anhoe) dat hij zei:

Ik heb de tijd gezien dat niemand wegbleef van het gebed behalve een hypocriet, wiens hypocrisie welbekend was, of een zieke man, terwijl een man wankelend (vanwege zijn zwakte) tussen twee mannen gebracht zou worden totdat hij stond in de rij (voor het gebed).”


Dus er is geen twijfel over dat dit wijst op de zorgzaamheid van de metgezellen betreffende het gezamenlijke gebed in de moskeeën en hun begerigheid daarvoor tot op het punt dat sommige personen kwamen met een zieke man wankelend tussen twee mannen totdat hij stond in de rij (voor het gebed) en dat is van de hevigheid van hun begerigheid voor het gezamenlijke gebed, moge Allaah tevreden met hen allen zijn. En Allaah is de Bezitter van het Succes.”

Bron: Tahfah al-Igwaan bi Adjwibati-Mohimah tata’alaq bi Arkaanil-Islaam -
www.selefiepublikaties.com

2 reacties:

Mhmed zei

salam alaikom
sommige mensen-moslim collega's- beweren dat: zolang je de athaan niet hoort is het niet verplicht om het gebed in de moskee gezamenlijk te verrichten.

Unknown zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.

Een reactie posten

Live duroos