de Positie van de Islaamitische Vrouw en haar Werk

Shaych al-‘Allaamah al-Iemaam Mohammed ibn Saalih al-‘Othaymien –rahiemehoellaah-

“…En daarom zie je dat onze vijanden en de vijanden van ons geloof (de vijanden van de Wetgeving van Allaah ‘Azzowe Djellah) zich in deze tijd toeleggen op de zaak van de vrouw, en haar ontbloting, mixing met mannen, haar deelneming aan het gezamenlijk werken met mannen (etc). totdat de mensen net zo worden alsof zij ezels zijn; (op een manier dat) zij zich om niets anders bekommeren behalve hun buiken en geslachtsdelen, wal-‘Ijaadhen Billaah! De vrouwen zijn dan alsof het poppen zijn, de mensen interesseren zich voor niets anders dan alleen maar haar uiterlijk. Hoe zij haar opmaken, mooi maken en hoe zij haar van make-up artikelen en versiering voorzien. Hetgeen haar, haar en huid betreft, het epileren van haar haren, haar kuiten, haar armen, haar gezicht en al haar andere zaken. Totdat zij (de vijanden van ons geloof) haar grootste zorg maken dat een vrouw (zich gedraagt) alsof zij een plastic pop is, geen aanbidding nog kroost interesseren haar!

Vervolgens, voorwaar onze vijanden -de vijanden van Allaah’s religie, de vijanden van Zijn Wet, de vijanden van schaamte- willen de (Islaamitische) vrouw onderwerpen aan mannelijke beroepen, zodat zij (de vrouwen) de mannen verdringen (op het werkveld) waardoor de jongemannen, werkeloos rond gaan hangen op de markten. En door toedoen van hun vrije tijd ontstaat er een verschrikkelijk groot gevaar en geweldige fietnah, want jongeren, vrije tijd en rijkdom zijn de meeste funeste soorten (oorzaken) van verderf… Dus zij onderwerpen de vrouwen aan mannelijke beroepen en zij nodigen de jongeren uit om de jongeren en de vrouwen te verloederen.

Weten jullie wat de gevolgen van dit zijn? Door de vrouwen samen met de mannen (op hetzelfde werkveld) te laten werken, ontstaat er mixing van beide seksen. (Vervolgens) verboden seksuele contacten (Zina) en ontucht. Of dit nou Zina van het oog, de tong, de hand of het geslachtsdeel is. Want, als de vrouw samen met de man (op hetzelfde werkveld) aangesteld wordt dan kan je van alles verwachten!

En hoe geweldig is het verderf wel niet in de landen waar zij vrouwen samen met mannen laten werken? Vervolgens, als de vrouw gaat werken dan zal zij zich afwenden van haar huis en haar man en zal dit versplintering van het gezin tot gevolg hebben. En vervolgens als de vrouw gaat werken dan heeft het gezin een huisbediende nodig en vervolgens dan beginnen we vrouwen uit alle windstreken, van alle soorten religies en met alle soorten van gedragingen naar ons (land) te halen. Zelfs als zij een andere religie beleven dan de Islaam en zelfs als haar gedragingen verderfelijk zijn. Wij halen vrouwen naar ons toe om bedienden te zijn in de huizen en we laten onze vrouwen op de plaatsen van onze mannen werken. Dus wij maken de mannen werkeloos en laten de vrouwen werken. En hier zit ook een geweldig verderf in, en dat is de ontwrichting van het gezin. Want, wanneer het kind opgroeit terwijl er niemand anders voor hem is behalve de werkster dan vergeet hij zijn (werkelijke) moeder en vergeet hij zijn vader. En het kind zal zijn gebondenheid aan de ouders verliezen, waardoor de huizen verloederen, de gezinnen ontwrichten en hierna zal dit alles leiden tot geweldig veel soorten verderf waar geen ander kennis van heeft behalve Allaah!

En er is geen twijfel over dat onze vijanden en de dienaren van onze vijanden -want er bevinden zich onder ons (de moslims) dienaren van deze vijanden, die bij hen hebben gestudeerd en besmet zijn geraakt met hun verachtelijke ideeën. Ik zeg niet dat zij hun hersenen hebben gespoeld. Neen, ik zeg dat zij hun hersenen besmeurd hebben met dit soort valse gedachtewijzen die in tegenstelling zijn tot de Islaam.-

Zullen zeggen: “Voorwaar, dit gaat onze ‘Aqiedah (geloofbelijdenis) niet tegen!” Maar dan zeggen wij: “Voorwaar, dit verwoest de ‘Aqiedah! En het is niet alleen tegenstrijdig aan de ‘Aqiedah om te zeggen dat Allaah een partner heeft, of dat Allaah niet aanwezig is etc. Neen. Want, deze soort zonden die verwoesten de ‘Aqiedah en vernietigen het. Want, uiteindelijk wordt een mens (na hetgeen overblijft met dit soort ideeën) net zoals een stier of een ezel, hij bekommert zich niet om (zijn) geloofsovertuiging (-belijding) noch om (zijn) aanbidding. Want, hij is idool van de Doenya (het wereldse leven), haar pracht en praal en van vrouwen. En het (volgende) is overlevert in de authentieke hadieth: “Ik heb geen grotere fietnah na mij gelaten die schadelijker voor de mannen is dan die van vrouwen!”

En daarom is het een verplichting voor ons -en wij zijn alhamdoellillaah een Islaamitische natie- om dit soort gedachtegoed tegen te streven en ervoor te zorgen dat wij het overal en tijdens elke aangelegenheid in de weg staan. Niet te vergeten dat er zich onder ons -moge Allaah hen niet vermeerderen noch hun bedoelingen waarmaken- mensen bevinden die dit (het werken van vrouwen etc) graag willen en graag fietnah en kwaad willen voor dit veilige en beschermde Islaamitische land (Saoedi-Arabië). Want, zij (de vijanden van de Islaam) weten dat het laatste verstandelijke (toevluchts-) oord voor de moslims dit land is, waar zich de heilige plekken en het hart (Qiblah) van de moslims (Mekkah en Medienah) bevindt. Dus daarom willen zij dit land verderven, want hierdoor kunnen zij de totale Islaamitische natie verderven. De gehele Islaamitische natie die kijkt naar dit land en wat het zal doen, als vervolgens schaamte en religie (Islaam) in dit land vernietigd zijn, zeg dan maar salaam over hen, het geloof en de schaamte!!!…” [Einde Citaat]

zie ook;
Het gevaar van de deelneming van een vrouw op het werkterrein van een man.
Bron: Fragment uit het Commentaar op Riyaad as-Saalihien deel 1 onder uitleg hadieth 70 blz: 525-527.
Vertaald door: Mohammed Aboe ‘Oebaydillaah Brinkman
Nagekeken door: Redactie Selefiepublikaties

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos