Ik wil de wettige kennis leren, maar hoe?

Vraag:

"Ik wil de wettige kennis leren en ik begin in het leren en ik weet niet hoe ik moet beginnen, dus waarmee adviseert u mij hierin?"

Antwoord:

"De beste methodiek voor de student van de kennis is dat hij begint met het begrijpen van de woorden van Allaah uit de betrouwbare tafsier boeken zoals Tafsier ibn Kathier, en al-Baghawie, daarna met het begrijpen van wat authentiek is overgeleverd over de Profeet vanuit de Soennah uit de nieuwere betrouwbare boeken zoals Boeloegh al-Maraam en al-Moentaqaa, en fundamentele boeken van Hadieth gebonden met Sahieh zoals Sahieh al-Boechaarie en Moeslim, daarna met de boeken van de ongedeerde `Aqiedah (dogmatiek), bijvoorbeeld al-`Aqiedatoel-Waasitiyyah van Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyah, daarna met de samengevatte boeken van al-Fiqh, om het te begrijpen, op de madh-hab die hij als het dichtste bij het Boek en de Soennah ziet, en wanneer hij vordert in de kennis (dan) leest hij de uitgebreide boeken om ermee de kennis te vermeerderen."


door Shaych Mohammed bin Saalih al-`Othaymien (rahiemehoellaah)

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos