Hoe kennis te verkrijgen als je de mensen van kennis niet kunt bereiken.

Shaykh Ahmad bin ‘Oemar Baazmoel

Vraag: wat moet een persoon doen die op zoek is naar kennis als hij niet in staat is de mensen van kennis te bereiken? Is het voldoende voor hen om kennis uit boeken te nemen, en wat is de methodologie van het handelen hiernaar in dit geval?

De Shaykh herhaalde de vraag en vroeg: is de persoon een Arabische spreker of geen Arabische spreker?

De ondervrager antwoordde dat hij een Arabische spreker is.

De Shaykh antwoordde:.

Wat betreft het zoeken naar kennis, de oorsprong is dat de Moslim naar de geleerden reist om kennis van hen te verkrijgen als hij geen geleerde heeft in zijn streek. Wat gepast is voor hem is dat hij naar de geleerden reist als hij daar toe in staat is. Alle lof is aan Allaah - ‘Azza wa Djal -, gedurende onze huidige tijd zijn de middelen van communicatie met de geleerden wijd verspreid geworden. (het is voor ons makkelijk geworden om te communiceren met) de geleerden die zich op de juiste methodologie en correcte aqiedah bevinden, maar we zullen een paar gemakkelijke kwesties voorleggen (noemen) voor degenen die op zoek is naar kennis in onze tijd zodat een persoon kennis kan zoeken terwijl hij zich in de grenzen van zijn huis bevindt.

Dit wordt gedaan op de volgende manieren:

1. Als hij in staat is om een geleerde (een die zich op de Soennah bevind) te bellen als hij de financiële middelen heeft, kan hij en een groep van zijnvrienden een les bijwonen van de geleerde. Dit is een middel van het zoeken naar kennis.

2. Een andere manier wat ook makkelijk is, is dat een persoon bijvoorbeeld reist naar Saudi Arabie voor Hajj of Umrah en tijdens zijn bezoek, koopt hij tapes (audio bandjes) van de mensen van kennis die welbekend staan om hun correcte geloof en methodologie. (een persoon) kan ook aan iemand anders voorstellen om deze tapes te kopen voor hem. Daarna luistert de persoon naar deze audio opnamen, hij luistert naar de woorden van de mensen van kennis. Het is, met de toestemming van Allaah, net alsof hij zich voor de geleerden bevindt.

3. Als een individu in staat is om consistent te zijn met de lessen op de radio, bijvoorbeeld de lessen van Shaykh Saalih al Fawzaan of anderen dan hem (moge Allaah hem behouden) van de geleerden die welbekend staan en waarvan diens lessen uitgezonden worden op de Qur’aan radio station (KSA). Het is aan de individu om consistent te zijn met dit programma. Dit is erg goed, maar tegelijkertijd waarschuw ik tegen sommige (radio)stations die lessen hebben met individuen wiens situatie niet bekend staan of degenen die bekend staan om het afwijken van de selefie methodologie. Voorzeker, men neemt geen kennis van deze (radio)stations want voorzeker deze individuen die onbekend zijn of die afgedwaald zijn van het correcte pad en de selefie methodologie; men neemt geen kennis van hen. Dit is omdat kennis van de religie is, dus laat iedereen opletten van wie hij zijn religie neemt. (onduidelijke zin) voorzeker, als je kennis zoekt van een persoon van innovatie of een man wiens religie jij niet kent, weet jij niet of zijn methodologie betrouwbaar is of onbetrouwbaar. En de methodologie (van een individu) wordt gekend of doordat het wijd verspreid is of door de selefie geleerden te vragen. Je zegt tegen hen: we hebben een individu enzovoort, ken je deze persoon? Als zij antwoorden: we weten van hem dat hij een correcte methodologie en geloof heeft. Dan kan men van hem nemen, maar als zij zeggen, we kennen hem niet dan zal je door moeten vragen totdat je over hem weet.

4. Doormiddel van internet, want voorzeker er zijn (paltalk) kamers van shaykh Zayd al Madkhali, shaykh Ahmad an Najmee (is inmiddels overleden rahiemahoellaah) en shaykh Rabie al Madkhali en anderen dan hen van de selefie geleerden. Er zijn ook kamers van sommige selefie studenten van kennis, lessen die een persoon kan bezoeken op het internet en deze kamers kan binnentreden en lessen kan plannen voor zichzelf. Ik waarschuw ook tegen intensieve lessen van sommige richtingen waarvan niet bekend is wie les geeft. Een individu zegt: ik neem de les en ik ga gewoon door met mijn weg! Ik waarschuw je tegen dit. Ik waarschuw je om lessen te nemen van kamers die of individuen hebben die onbekend zijn of bekend staan om onjuiste geloofsovertuigingen. Wees niet misleid omdat een individu les geeft in die en die universiteit of in dat en dat instituut: voorzeker deze titels (Doktor, Master etc) hebben geen nut en stilt niet iemands honger. Het respect van een individu is de prijzing van een selefie geleerde voor hem, en de kennis van hem.

Een persoon kan slechts een dokter zijn en dergelijke, een individu kan in feite een revolutionist zijn. Dus wees opgepast en wordt niet misleidt door zijn (universiteits)graad (onduidelijke zin) ik informeer je over bronnen voor het zoeken naar kennis, maar er kunnen allerlei gevaren zijn in sommigen van hen, dus moet ik je waarschuwen tegen deze gevaren. Andere middelen voor het zoeken naar kennis gelijk aan wat net was genoemd door de vrager, zoals het lezen van boeken.

Maar in het lezen van boeken zijn er ook zaken waarvoor iemand behoedzaam moet zijn:

1. Als een persoon geen kennis heeft, kan hij iets verkeerd begrijpen
2. Hij kan onjuist woorden uitspreken.
3. Hij kan lezen van een ieder wie komt en gaat en de zaak kan verwarrend voor hem worden. Hij leest van de mensen van Ahl oes Soennah en hij leest bijvoorbeeld van de mensen van innovatie, en hij maakt geen onderscheid tussen die twee. Maar aan de andere kant, als hij de Arabische taal kent, hij begrijpt de uitspraken en hij heeft met de mensen van kennis gezeten en hij heeft wat fundamenten bijvoorbeeld; de fundamenten waarmee hij, met de toestemming van Allaah, mee in staat is om verder te lezen, schrijven en onderzoeken, dan is dit oke. Maar hij zal bewust moeten zijn van de volgende zaken:

A. Hij dient te verwijzen naar de uitspraken van de geleerden, en niet te bouwen op zijn eigen begrip.
B. Hij moet ijverig zijn en alleen de boeken lezen van de mensen van soennah, die bekend staan met de correcte methodologie en geloof!
C. Wanneer hij in staat is om de Geleerden te bereiken, dan is het aan hem om dat te doen. Om naar hen te gaan, om tot hen terug te keren, om hen te vragen.
D. Zijn lezen van boeken wordt gedaan uit noodzaak hij maakt dit niet als zijn middel van het zoeken naar wettige kennis, maar, hij neemt het vanuit de monden van de geleerden net zoals de selef het genomen hebben van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) en zijn studenten en degenen die daarna kwamen namen het van de selef. Dit is ( de manier waarop) kennis (verkregen moet worden). Als een persoon het slechts uit boeken neemt, en leest van degenen die niet bekend zijn, dan kan een persoon afdwalen. Voorzeker kennis wordt verkregen door ernaar op zoek te gaan en om een contact (met de mensen van kennis) te hebben. Het doel van het zoeken naar kennis is niet slechts om overvloedig hoeveelheid informatie te hebben; voorzeker er zijn zaken die een verwant hebben met kennis, zoals zijn manieren en begrip. Dat is omdat, onwetendheid en fouten zijn toegenomen voor de individu die het lezen van boeken als een gewoonte heeft gemaakt in plaats van het zitten met de geleerden.

Dit zijn een paar manieren van het zoeken naar kennis die ik mijzelf en de ondervrager adviseer. Allaah weet het best, en moge vrede en zegeningen van Allaah over de boodschapper Muhammed, zijn familie en zijn metgezellen zijn.

Vertaald uit het engels door: Oem AbdoerRahmaan
Arabische bron :
http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=336213xa

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos