Vragen gerelateerd aan de familie

Vraag: Wat zijn de regels m.b.t. het maken van beperkingen aan het aantal nakomelingen (die men kan hebben)?

Antwoord: De persoon die zijn aantal nakomelingen beperkt zonder geldige reden, vind ik dwaas dan niet een ongelovige in de Qadaa en de Qadar (Goddelijke uitwerking en Voorbestemming) van Allaah. Dit is omdat de individu die zijn nageslacht limiteert tot bijvoorbeeld drie kinderen en de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt, de gedachte aan de dood nog niet in zijn hoofd is opgekomen, of de gedachte dat er een geweldadige storm komt en het leven neemt van zijn 3 kinderen, hem tot het eind van zijn leven latende alsof hij onvruchtbaar was en zonder nageslacht. Daarom denken degenen die het aantal kinderen dat zij krijgen limiteren niet na over de dingen zoals elke Moslim erover nadenkt. En het is Al-Qadar (Voorbestemming) welke de mensen overkomt op de manier die Hij wil en niet op de manier die zij willen. Deze uitoefening die gedaan wordt in de huidige tijden is een strenge nalatigheid en een duidelijk verlies.

Vraag: Verschilt de regel m.b.t. geboortebeperking met die van het limiteren van het aantal nakomelingen? (zie voorgaande vraag)

Antwoord: Geboortebeperking kent enkele details. Daarom zeg ik dat deze zaak, welke bekend staat als ‘geboortebeperking’, van datgene is waar de Moslims vandaag mee worden getest in de Islamitische landen. Er zijn echter zaken waarvan gekeken moet worden naar het motief erachter. Een voorbeeld hiervan is wanneer het motief voor deze geboortebeperking gebaseerd is op een voorschrijving van Moslim artsen die het stel adviseren om deze zogenoemde ‘geboortebeperking’ toe te passen om zo de gezondheid van de vrouw te waarborgen die van haar natuurlijke toestand is afgeweken omdat zij zoveel kinderen ter wereld heeft gebracht! Als een bekwame Moslim arts dus deze instructies verstrekt als vorm van advies, dan wordt dit een wettige reden voor (het toestaan van) deze geboortebeperking.

Dit is een voorbeeld waarin geboortebeperking is toegestaan. Wat betreft een voorbeeld dat hier tegengesteld aan is, dan is het wanneer het motief erachter armoede (!) is of vanwege de rekeningen, welke altijd door het hoofd spelen bij de ongelovigen!! Je zult dus één van hen horen zeggen: ‘Mijn vrouw en ik zijn twee. En ik heb 2 kinderen!! En hun vijfde (gezins)lid is een hond!! Dus dit maandelijke salaris dat we krijgen is net genoeg voor ons (om onze rekeningen te betalen), en dat is alles [vijf]!’

Dit is niet toegestaan in de Islaam omdat dit motief voortkomt uit de logica van de Dag van Onwetendheid, waarover we gewaarschuwd zijn om te ontwijken en van weg te blijven. Allaah zegt:

‘..En dood jullie kinderen niet uit vrees voor armoe. Wij voorzien in jullie en hun levensonderhoud..’ [Surah Al-Ana’aam: 151]

En dit is vooral het geval gezien de Moslims geloven dat het kind al komt met zijn voeding. Dit omdat, voordat het ter wereld komt, zijn voeding al voorgeschreven voor hem is in de baarmoeder van zijn moeder, zoals ons duidelijk is gemaakt in de Nobele Qor-aan. Dit voorbeeld, met dit motief, is dus helemaal niet toegestaan. Wat betreft de ongegronde en valse redenen die sommige mensen hebben gebruikt om het te rechtvaardigen en toe te staan, zij hebben geen plaats in de Godsdienst. [Al-Asaalah, Uitgifte #2]

Vraag: Is het toegestaan voor een man om van de rijkdom van zijn vader te nemen om dit te gebruiken voor zijn bedrijfszaken, terwijl hij weet dat zijn vader zaken doet met banken die gebaseerd zijn op rente?

Antwoord: Er rust op elke individu de verplichting om zodra hij de leeftijd heeft bereikt waarin hij in staat is om onderscheid te maken tussen het goede en het slechte, hij krachtige en snelle aanstalten moet maken om zich vrij te maken van het gebruiken of consumeren van rijkdom die voortkomt uit rente. Maar hij mag ervan gebruiken zolang hij het nodig heeft, uit noodzaak. Wat betreft het gebruiken van dit verboden geld om het uit te geven aan luxueuse dingen en om comfortabeler te leven, dan is het niet toegestaan voor hem om dit geld te gebruiken. En Allaah weet het het beste. [Al-Asaalah, Uitgifte #1]

Vraag: Ik ben een jongeman die zijn studie nog niet afheeft. Mijn vader is een rijke man die zich bezighoudt met rente (ribaa) alsook met andere zaken die verboden zijn. Wat zou mijn houding moeten zijn in deze situatie, gezien het mijn vader is die geld aan mij uitgeeft, al heb ik hem meerdere malen uitgelegd dat rente Haraam (verboden) is, maar zonder resultaat?

Antwoord: De studies, welke de vrager heeft aangegeven, zijn in geen geval van de verplichte zaken. Eerder is het alleen in deze dagen een middel dat leidt naar het verkrijgen van inkomen. Als het dus het geval is dat hij onderdak heeft bij zijn vader en hij zeker weet dat zijn vader handelt in rente, dan is het aan hem om alle mogelijke middelen in te zetten om zichzelf te bevrijden van deze manier van leven die gebaseerd is op zonden, zelfs als dit ertoe leidt dat hij zijn studie moet beëindigen. Dit gezien deze studie op zich geen individuele verplichting is. En het is aan hem om er hard naar toe te werken om zelf wettig inkomen te verdienen, door zijn handen ‘eraf’ te werken en zich in zweet te banen. Dit is beter en van langere duur voor hem.

Dus afhankelijk van de mogelijkheid van de vrager, moet de studie achterwege gelaten worden, zelfs tijdelijk, en moet hij aanstalten maken om zelf voeding te vinden, welke bescheiden genoeg voor hem zou zijn en door welke hij zichzelf kan bevrijden van het geld dat zijn vader aan hem uitgeeft.

En als hij gedwongen is terwijl hij het niet wil, hij dus gedwongen is om te leven van de voeding van zijn vader, dan moet hij ervoor zorgen dat hij niet veel geld aan zijn vader vraagt. Hij moet alleen aannemen wat genoeg voor hem is om te overleven, waar hij zijn noodzakelijke n mee kan betalen en welke ervoor zorgt dat hij niet hoeft te bedelen bij mensen. [Al-Asaalah, Uitgifte #10]

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos