Wat zijn de regels m.b.t. masturbatie

Vraag: Wat zijn de regels m.b.t. masturbatie?

Antwoord: We hebben geen twijfels over het verbod op een dergelijke uitoefening. En dit is om twee redenen. De eerste reden zijn de woorden van Allaah, de Meest Hoge, betreffende de beschrijving van de gelovigen:

Het zal de gelovigen welgaan, die in hun salaat deemoedig zijn, die geklets mijden, die de zakaat opbrengen, en die hun schaamstreek kuis bewaren, behalve bij hun echtgenotes of slavinnen waarover zij beschikken, dan valt hun niets te verwijten, maar zij die meer dan dat begeren, zij zijn het die overtreden.’ [Surah Al-Mu’minoon: 1-8]

Imaam Ash-Shaafi’ee heeft deze ayaah gebruikt als bewijs voor het verbieden van masturbatie. Dit is omdat Allaah in deze ayaah twee manieren heeft genoemd voor de ware gelovigen om hun verlangens te vervullen –door of met vrije vrouwen te trouwen of door de vrouwelijke slaven en vrouwelijke oorlogsgevangen te vergezellen. Dan zegt Hij: ‘maar zij die meer dan dat begeren, zij zijn het die overtreden’ bedoelende: Wie (dan ook) een manier verlangt om deze verlangens te vervullen, op een andere manier dan deze twee manieren van trouwen en het nemen van vrouwelijke oorlogsgevangen, hij is een overtreder en een zondaar.

Wat betreft de tweede reden, het is medisch bewezen dat er ongezonde consequenties zijn voor degene die zoiets doet, en dat er letsel ontstaat aan de gezondheid, vooral bij degenen die het constant doen (dag en nacht). Het is verhaald over de Profeet, sallAllaahu 'alayhi wa sallam, dat hij heeft gezegd: ‘Doe geen kwaad en laat jezelf geen kwaad aandoen.’ Aldus is het voor een Moslim niet toegestaan om zich in iets te begeven dat letsel aan zichzelf of anderen zal veroorzaken.

Er is nog één ding dat genoemd moet worden en dat is dat degenen die deze daad verrichten vallen onder de woorden van Allaah:

‘..Willen jullie iets minderwaardigs hebben in plaats van iets beters?’ [Surah Al-Baqarah: 61]

Verder zijn de volgende woorden verhaald over de Profeet, sallAllaahu 'alayhi wa sallam, die het verbod verder bevestigen:

O jullie groep van jonge mannen! Wie van jullie in staat is om te trouwen, laat hem trouwen, want het is inderdaad het beste middel om iemands blik te verminderen en de beste manier om iemands privédelen te beschermen. En wie niet in staat is (om te trouwen), laat hem vasten, want dit zal inderdaad een bescherming voor hem zijn.’ [Al-Asaalah, Uitgifte #3]

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos