Vragen aan een vrouw voor een huwelijk

De regelgeving betreffende goedkeuring vragen aan een vrouw voor een huwelijk

Auteur: Shaych Saalih al-Fauwzaan (hafidhahullaah)

Aan het huwen van een vrouw worden voorwaarden gesteld. Een vrouw zal onder één van de volgende drie voorwaarden vallen:

1. Zij zal oftewel een jonge maagd zijn die de puberteit nog niet heeft bereikt en die nog nooit getrouwd is geweest.
2. Of zij zal een maagd zijn die de puberteit heeft bereikt en nog nooit getrouwd is geweest.
3. Of zij zal reeds getrouwd zijn geweest. Voor elk geval bestaat een aparte regelgeving.

1.) Betreffende de jonge maagd die de puberteit nog niet heeft bereikt is er geen ikhtilaaf (verschil van mening) tussen de geleerden, dat de vader het recht heeft haar te huwen zonder haar toestemming, want er is geen reden voor het vragen om toestemming aan een jong kind.

Aboe Bakr (Radie Allaahoe ‘anhoe) huwde zijn dochter Aisha (Radie Allaahoe ‘anhaa) uit aan de Boodschapper (Sal Allaahoe ‘alayhi wa sellem) toen zij slechts zes jaar oud was en hij (Radie Allaahoe ‘anhoe) stuurde haar naar de Profeet (Sal Allaahoe ‘alayhi wa sellem) toen zij negen jaar was. (Overgeleverd door Boechaarie en Moeslim)

Iemaam ash-Shawkaanee (Rahiemehoellaah) zei in Neel al-Awtaar V.6 blz. 128-129: “De genoemde hadieth is een bewijs dat een vader volledige autoriteit heeft, om zijn dochter, die nog niet de puberteit heeft bereikt, uit te huwen zonder haar toestemming.” Tevens schrijft hij, “Deze hadieth bewijst ook dat een jong meisje aan een oudere man uitgehuwelijkt kan worden.” Iemaam Boecharie (Rahiemehoellaah) heeft een hoofdstuk in zijn Sahieh dat over deze kwestie gaat, en onder dit hoofdstuk overleverde hij dezelfde hadith over Aisha (Radie Allaahoe ‘anhaa). Al-Hafiedh ibn Hajar (Rahiemehoellaah) heeft een idjmaa’(overeenstemming) overgeleverd (van geleerden) in zijn boek Fathul Baari over deze kwestie.”

Al-Allaamah ibn Qudaamah (Rahiemehoellaah) schrijft in al-Mughni dat al-Allaamah ibn Mundir vast heeft gesteld dat: “Alle mensen van de kennis van wie wij kennis hebben genomen een idjmaa’(overeenstemming) hebben over deze kwestie, dat een vader zijn jonge dochter die nog niet de puberteit heeft bereikt kan uithuwen (zonder haar goedkeuring) op de voorwaarde dat hij de geschiktheid en aansluitbaarheid van het huwelijk voor ogen houdt.”

Ik (Shaych Fauwzaan) zeg dat het uithuwelijken van Aisha (Radie Allaahoe ‘anhaa) aan de Boodschapper (Sal Allaahoe ‘alayhi wa sellem) door Aboe Bakr (Radie Allaahoe ‘anhoe) op de leeftijd dat zij slechts zes jaar was, een weerlegging is van die mensen die het uithuwelijken van jonge meisjes aan oudere mannen ontkennen of er een afkeer van hebben. En op grond van onwetendheid over het Boek en de Soennah proberen zij het af te schilderen als iets slechts en verkeerd.

2.) Wat een jonge maagd of een vrouw betreft die de puberteit heeft bereikt; zij kan alleen uitgehuwelijkt worden met haar toestemming, en haar zwijgzaamheid zal gezien worden als goedkeuring. De Boodschapper van Allaah (Sal Allaahoe ‘alayhi wa sellem) heeft namelijk gezegd: “Een jonge maagd kan alleen met haar toestemming gehuwd worden.” Er werd gezegd, “En hoe is haar goedkeuring? “ Hij (Sal Allaahoe ‘alayhi wa sellem) zei: “Haar zwijgzaamheid.” (Boechaarie en Moeslim)

In overeenstemming met de mensen van de kennis is er bepaald dat het noodzakelijk is toestemming te vragen aan een vrouw die de puberteit bereikt heeft, zelfs als degene die haar uithuwelijkt haar eigen vader is.

Al-Allaamah ibnul Qayyim (Rahiemehoellaah) zegt in al-Hoedaa an-Nabawi v.5, blz. 96: “De meerderheid van de Selef en Iemaam Aboe Haniefah en Iemaam Ahmed (Rahimahoemoellaah) nemen hetzelfde aan volgens één overlevering, en hier wordt de voorkeur aan gegeven.” Want dit is wat overeenkomt met de bevelen en verboden van de Boodschapper van Allaah (Sal Allaahoe ‘alayhi wa sellem).

3.) Voor een vrouw die reeds getrouwd is geweest geldt dezelfde regel, dat haar toestemming nodig is om te kunnen trouwen, het verschil is alleen dat haar toestemming duidelijk en uitgesproken moet worden in woorden als “ja”of “nee”, in tegenstelling tot een jonge maagd of een vrouw wiens zwijgzaamheid als een “ja” wordt beschouwd. In al-Mughni v.6 p.493 wordt er vermeld: “We kennen geen enkel ikhtilaaf (verschil) tussen de mensen van de kennis over deze kwestie, dat de vrouw die eerder getrouwd is geweest haar goedkeuring in expliciete woorden moet uitdrukken, want er zijn duidelijke ahaadieth, en ook omdat de tong hetgeen zegt wat er zich in het hart afspeelt. Dit gebeurt altijd als er een goedkeuring nodig is.

Shaychoel Islaam ibn Taymiyyah (Rahiemahoellaah) zegt in Majmoo’ al-Fataawaa v.32 p.39-40: “Niemand heeft het recht een vrouw te trouwen zonder haar goedkeuring. Dit hebben we geleerd van de Boodschapper van Allaah (Sal Allaahoe ‘alayhi wa sellem). Als een vrouw iemand niet wil trouwen dan kan zij niet gedwongen worden hem te huwen, maar een jong meisje die nog niet de puberteit heeft bereikt kan zonder haar goedkeuring uitgehuwd worden door haar vader. Maar degene die al getrouwd is geweest kan niet zonder haar toestemming uitgehuwd worden, niet door haar vader, noch door een ieder ander, en de moslims zijn het hier unaniem over eens. Een jonge maagd of een vrouw die de puberteit heeft bereikt kan eveneens niet uitgehuwd worden, door haar vader of grootvader, zonder haar goedkeuring. Ook hierover is er een overeenkomst van de moslims. De vader en grootvader moeten ook toestemming aan haar vragen. Maar er is een verschil van mening over dit hoekm ( bevel), of dit waadjieb (verplicht) of moestahab (aanbevolen) is. De juiste uitspraak is dat het vragen om haar goedkeuring waadjieb (verplicht) is voor beiden. De verantwoordelijke, (i.e. de vader) als het om de man gaat aan wie hij zijn dochter uithuwelijkt, moet de vrees en Taqwa voor Allaah voor ogen houden aangezien het een vereiste is om in overweging te nemen en of die persoon bij zijn dochter zal passen. Hij moet de voordelen die zijn dochter zou kunnen bereiken voor ogen houden en haar om die reden uithuwelijken. En hij moet voorzichtig zijn haar niet uit te huwelijken omdat het hem persoonlijke voordelen zou kunnen opleveren.”

Bron:
www.selefiepublikaties.com

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos