Wat eerst, het opdoen van kennis of uitnodigen?

Shaych al-'Allaamah Saalih al-Fowzaan

Vraag: Welke van de twee is beter, het opdoen van kennis of het uitnodigen naar Allaah ( Soebhaanahoe Wa Ta’ala)?

Antwoord: Het zoeken naar kennis komt eerst! Want het is niet mogelijk dat een mens uitnodigt naar Allaah, behalve wanneer hij kennis bezit. En als hij geen kennis bezit dan is hij niet in staat om uit te nodigen naar Allaah, en als hij toch uitnodigt dan maakt hij meer fouten dan dat hij rechtzet.

Dus er wordt aan de uitnodiger de volgende voorwaarde gesteld: dat hij kennis bezit alvorens hij aan de uitnodiging begint.
((Zeg (O Mohammed): Dit is mijn weg, ik nodig uit naar Allaah met zekere kennis, ik en degenen die mij volgen”)) [Soerah Yoesoef, vers 108]


En er zijn ook duidelijke zaken die mogelijk zijn voor de gewone mens om naar uit te nodigen, bijvoorbeeld: Het verrichten van het gebed en het afkeuren van het nalaten van het gezamenlijke gebed. Toezicht houden op de mensen van je huishouden. En de kinderen aansporen tot het gebed. Deze zaken zijn duidelijk bij de gewone mensen en bij de leerlingen, maar wat betreft de zaken die begrip nodig hebben en waarvoor kennis nodig is, zaken van toegestaan en verboden, zaken van Tauwhied en polytheïsme, hiervoor is ongetwijfeld kennis nodig.

Bron: Al-adjwibah al-moefidah ‘an-il as-ilat al-Manaahidj a-djadiedah (pagina 137, Fatwa nr. 54)

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos