De betekenis van Fiqhoel-Waaqi’

Auteur: Shaykh Saalih al-Fawzaan hafidhehoellaah


Vraag: Wat is de betekenis van “Fiqhoel-Waaqi’” (wetenschap van de actualiteiten)?

Antwoord: “De fiqh (wetenschap, begrip) die vereist is, is de wetenschap in het Boek en de Soennah. Dit is de noodzakelijke en vereiste fiqh. Met betrekking tot het verwerven van fiqh in de taal dan is dit van de toegestane dingen welke mensen nodig hebben zodat ze begrip verkrijgen van de taal. Weten wat de betekenis is van woorden en hun letters. Dit is wat men noemt fiqh in de taal. Zoals bijvoorbeeld het boek “Fiqh Logha lil Tha’labie’ en andere gelijksoortige boeken.
Als voor de fiqh die algemeen wordt gebruikt zoals in de uitspraak van Allaah:
Zodat zij fiqh (begrip) mogen verkrijgen in de religie”[1]
En zijn uitspraak:
Voor wie Allaah het goede voor heeft, Hij zal hem fiqh in de religie geven.”[2]
En Zijn uitspraak:
“…wat is mis met deze mensen die bijna niet in staat zijn een uitspraak te begrijpen”[3]
En:
Echter, de hypocrieten hebben geen begrip (la jafqahoen).”[4]
De betekenis van dit is FIQH in de religie door het weten van de uitspraken/regelgeving van de sharie’ah. Dit is wat vereist is en dit is waar de moslims zich aan vast moeten houden. Zij moeten het ook leren. Echter, wanneer deze mensen[5] Fiqhoel-Waaqi’ gebruiken dan bedoelen zij niet de fiqh in de taal maar zij bedoelen eerder: jezelf bezig houden met politieke aangelegenheden en je daarop focussen. Zij gebruiken hun tijd daarvoor en geven er belangrijkheid aan.
Wat betreft de fiqh in (Islaamitische) regelgeving, dan noemen zij dit fiqh van een gedeelte (bijzaken, mondaine aangelegenheden) en zij benoemen het als “fiqh van het bloed van vrouwen en menstruatie”. Op dusdanige wijze dat ze de mensen oproepen om zich hier niet mee bezig te houden[6]

Shaykh aboe Furayhaan Djamaal al-Haarithie, die het bovenstaande bij elkaar heeft gebracht, voegt hier een voetnoot toe aan het antwoord
:
“Datgene wat zij als Fiqhoel-Waaqi’ bestempelen, dan bedoelen zij hiermee dat de mensen zich bezig moeten houden met de politiek en het bekritiseren van de heersers en de problemen in de schijnwerpers moeten zetten en zo de veiligheid weghalen. Zij gebruiken deze terminologie om de mensen te verwarren. En dit is niet iets (niets) nieuws van de mensen van Fiqhoel-Waaqi’. Hun leider die hen hierin is voorgegaan, Sayied Qoetb, heeft fiqh el-Waaqi’ genoemd in zijn boek “fie Dilaal el-Qor’aan[7] (4/2006) betreffende het vers in Soerah Joesoef:
Geef mij de verantwoording over de opslag van het land. Ik ben zeer zeker in staat om hier over te waken en ben goed ingelicht hierover (omdat hij de mogelijkheid had om dromen te interpreteren betreffende de oogst).”
Sayjied Qoetb zegt, nadat hij over dit Vers heeft gesproken: “De Islaamitische fiqh is in de bloeitijd in de Islaamitische samenleving. Het is gedijt van de organisatie in de samenleving en het voldoet aan de noodzaak van het actuele (Waaqi’) Islaamitische leven. De “Fiqh El-Harakaat” verschilt fundamenteel met de “FIQH VAN PAPIER”. De “Fiqh El-Harakaat” houdt rekening met de actualiteiten welke je vindt in de tekst.”
________________________________________
Oorspronkelijke titel: The meaning of Fiqh-ul-Waqi’
Bron: www.salafipublications.com, article ID: MNJ080003
Oorspronkelijke bron: El-Adjwiebah el-Moefiedah (pag.4-5)
________________________________________
[1] Soerah et-Tauwbah 9:122
[2] Sahieh el-Boechaarie nr. 71 en Sahieh Moslim nr. 1037
[3] Soerah en-Nisaa 4:78
[4] Soerah el-Moenafiqoen 63:7
[5] Activisten, Revelutionisten, Djihaadies, Qotbies, Soeroories etc.
[6] Shaych Saalih ibn ‘Abdoellaah Fauwzaan el-Fauwzaan in ‘Adjwieba el-Moefieda ‘ala Asila el-Menhadj el-Djadiedah. Pag. 4/5
[7] Voetnoot vertaler: Dit is een tafsier geschreven door Sayjied Qoetb, gebaseerd op zijn ideeën, overpeinzingen en meningen in plaats van de interpretatie van de Qor’aan zelf en de Soennah volgens het begrip van de Selefoes-Saalih. In Nederland is helaas het dertigste deel van dit levensgevaarlijke boek vertaald onder de titel: “In de schaduw van de Qor’aan”. Moge Allaah het doen laten vernietigen. Amien.

De Grote Geleerden over Sayyid Qoetb.

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos