Oordeel betreft Anasheed

door schaych al baanie rahiemehoeallaah

Vraag: Wat zijn de regels m.b.t. de nasheeds (liedjes) 15 die circuleren onder veel jongeren en welke zij ‘Islamitische nasheeds’ noemen?

Antwoord: Als deze nasheeds Islamitische betekenissen hebben, en zij niet gemixt zijn met muzikale instrumenten, zoals de Duff, de drum e.d., dan is het geen probleem. Echter een belangrijke voorwaarde van de toegestaanheid moet verhelderd worden. En deze is dat deze nasheeds vrij moeten zijn van alles dat tegen de Godsdienst ingaat, zoals het gaan tot extremisme e.d.

En er is ook nog een andere voorwaarde. En deze is dat het luisteren naar deze nasheeds niet als een (gewoonlijke) uitoefening genomen moet worden Dit omdat het degenen die er (constant) naar luisteren, afkeert van het reciteren van de Qor-aan, welke de authentieke Soennah van de Profeet juist aanmoedigt. Eveneens keert het díegenen af van het zoeken naar heilzame kennis en het oproepen naar de weg van Allaah (da’wah), de Enige die vrij is van alle fouten. Wat betreft het gebruiken van de duff bij de nasheed, dit is toegestaan voor vrouwen als het (alleen) gebeurt onder hen, apart van de mannen. En het is alleen toegestaan tijdens de ‘Eed en de trouwerij. [Al-Asaalah, Uitgifte #2]
0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos