Salaat ad-Doha

In dit artikel wordt er ingegaan op de regelgevingen omtrent het Doha gebed en de belangrijke positie die dit gebed geniet binnen de Islaam. Zoals Aboe Hoerairah (radiyaAllaahoe ‘anhoe) zei:

“Mijn vriend de Boodschapper van Allaah (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) adviseerde mij drie zaken: elke maand drie dagen vasten, het verrichten van as-Salat ad-Doha, en het verrichten van al-Witr voor het slapengaan.”

Lees meer
hier

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos