Regelgeving betreffende muziek.

Geschreven door Shaych `Abdoel-`Aziez bin Baaz (rahiemehoellaah)

Vraag: “Er wordt gezegd: dat liederen verboden zijn omdat het muziek bevat, is dit correct? En is muziek alleen (zonder zang) verboden, of is het verboden omdat het flirterige gedichten bevat? Ook zijn er een aantal instrumenten, zijn deze verboden of niet? Zoals de trommel, viool, fluit en piano?”

Antwoord: “Liederen zijn verboden, en de geleerden hebben dit al verduidelijkt met bewijzen, en sommigen geleerden hebben een idjma` (overeenkomst van geleerden) hierover overlevert. En van de bewijzen is de uitspraak van Allaah:

En van de mensen zijn er die nutteloze praat (i.e. muziek, zingen etc.) kopen om de mensen te misleiden van het Pad van Allaah zonder kennis...” (Soerah Loeqmaan: vers 6)

En de meeste tafsiergeleerden (degene die de Qor`aan uitleggen) hebben gezegd dat de bedoeling van deze vers, liederen zijn, en zo ook geluiden van amusement. En hij (`alayhie salatoe was sallam) heeft in een authentieke hadieth gezegd:

Er zullen van mijn oemmah (gemeenschap) mensen zijn die onwettige seksuele gemeenschap, het dragen van zijde[1], het drinken van alcohol en het gebruiken van muziekinstrumenten als toegestaan verklaren.”

Dus het is verplicht voor iedere gelovige om hiervoor op te passen, en het is niet toegestaan om hier naar te luisteren (muziek), of het nu van (muziek) kanalen komt of ergens anders. Echter de Arabische poëzie die terug te vinden is in de woorden van de Arabieren en de metgezellen en anderen, deze is toegestaan als het iets goeds bevat. De poëzie die werd gereciteerd door de metgezellen van de Profeet (salallaahoe ‘alayhie was sallem) en degene die na hen kwamen deze vallen niet onder liederen. Dus de Arabische poëzie wat datgene bevat wat de mensen van profijt kan zijn, zoals het aansporen tot standvastigheid op de religie, gastvrijheid, vergeving en het wegblijven van hetgeen wat Allaah verboden heeft. Deze poëzie is toegestaan, zoals de Profeet (salallaahoe ‘alayhie was sallem) erover heeft gezegd:

Voorwaar in bepaalde poëzie zit wijsheid.”

En Hasaan ibn Thabit reciteerde poëzie bij de aanwezigheid van de Profeet (salallaahoe ‘alayhie was sallem). En op die manier (via poëzie) vermelde hij in de moskee, de slechte eigenschappen van de moeshrikien (vele goden aanbidders) en nodigde uit naar de Islaam. En zo ook Ka`b bin Malik en `Abdoellah bin Rawaaha en anderen. En zo ook degene die na de metgezellen kwamen van de geleerden.

Met andere woorden, de Arabische poëzie waar profijt in zit voor de mensen is niet erg, en het valt niet onder liederen. Wat onder liederen valt is zingen met een mooie stem op een melodie, waarbij mannen (met hun stemmen) op vrouwen lijken. Dit is wat schade brengt aan de mensen en begeertes opwekt en uitnodigt naar verderf, en als deze (liederen) het aanprijzen van vrouwen[2], alcohol, homofilie en anderen zaken bevat die Allaah verboden heeft. Dan komen hier twee dingen samen namelijk muziek en het zingen met een corrupte betekenis, en dit is een groter kwaad.

Vandaar dat de geleerden het hebben verboden en één van degene die het uitgebreid behandelt heeft is de grote geleerde ibn al-Qayyim (rahiemehoellaah) in zijn boek: Ighathat al-lafhan min masa`id as-shaytan. Dus het is verplicht voor iedere moslim om hier voor op te passen en hier niet naar te luisteren, noch van een bandje, radiozender, of televisie en dergelijke om hiermee je religie en mannelijkheid te beschermen, en om jezelf te beschermen tegen middelen die naar beproevingen en corruptie leiden. En als deze liederen ook nog als amusement, de viool en andere soorten van instrumenten bevatten zoals een drumstel, een fluit of andere zaken die hierop lijken, dan is de zonde zelfs zwaarder. En ibn Salaah en anderen hebben een idjma` van geleerden vermeld over het verbod op het luisteren naar liederen met (muziek) instrumenten, en dat het een groot kwaad en corruptie bevat. En als liederen worden beluisterd zonder instrumenten dan is dit ook verboden, en dit is de mening van de meerderheid van de geleerden. Vanwege de corruptie die het bevat. En als hier dus instrumenten aan worden toegevoegd zoals de fluit of andere instrumenten zoals een drumstel, of wat daarop lijkt, dit allen verergert het verbod en verergert de corruptie. We vragen Allaah voor iedereen bescherming.”

Arabische bron:
http://www.binbaz.org.sa/mat/18184

---------------------------

[1] Voetnoot vertaler: Het verbod op het dragen van zijde is alleen voor de mannen. Voor vrouwen is dit wel toegestaan.
[2] Voetnoot vertaler: Wat hiermee bedoeld wordt is over vrouwen zingen op een manier dat dit lusten opwekt.


Geschreven door Het permanente comité voor Islaamitisch onderzoek en fataawa

Vraag: “Wat is de regelgeving betreffende muziek zonder zang, is het luisteren ernaar toegestaan, en wat betekent het dat er een aantal geleerden zichzelf gespecialiseerd hebben in de kennis van muziek en daarmee de zieken geneesden?”

Antwoord: “Het is verboden om jezelf bezig te houden met muziek kanalen en het luisteren ernaar, of het nu met zang erbij is of niet, en als deze muziek ook zang bevat is het een grotere beproeving en een corruptie van de fitrah[1] en aghlaaq (manieren). Hetgeen wat vermeld is, dat sommige geleerden zichzelf hierin hebben gespecialiseerd (genezen d.m.v. muziek) is correct. Maar zij zijn zoals al-Faaraabie[2], van degenen waar geen goeds in zit met betrekking tot de Islaamitische religie. En zij zijn geen voorbeeld voor de moslims of een bewijs. En zij zijn geen geleerden die bekend stonden om hun kennis, ‘aqiedah (geloofsleer) of handelingen, zoals de vier recht geleide khaliefen[3] radiallaahoe `anhoem of de geleerden van de vrome voorgangers zoals Sa`ied ibn Djoebair, Hassan al-Basrie, al-Shaaf`ie, Ahmed ibn Hanbal en al-Awzaa`ie, moge Allaah`s barmhartigheid met hen zijn.

Wat betreft het genezen met muziek, dit is verboden. En de moslim heeft dit niet nodig aangezien we datgene hebben wat beter is, zoals de Islaamitische anashied[4] en het lezen van de Qor`aan met een mooie stem en soortgelijke zaken die de psychische aandoeningen verminderen, de zielen verheugen en het geloof (iemaan) van de moslim in Allaah en in hetgeen wat Allaah bepaald heeft, doet vermeerderen.

En bij Allaah is al het succes en moge Allaah gebeden en zegeningen over onze Profeet (salallaahoe ‘alayhie was sallem) en zijn familie en zijn metgezellen sturen.”

Het permanente comité voor Islaamitisch onderzoek en fataawa

Voorzitter: Shaych `Abdoel-`Aziez bin Baaz
Vervangend voorzitter: Shaych ‘Abdur-Razzaq al-`Afiefie
Lid: Shaych `Abdoellaah bin Ghoedayaan
Lid: Shaych `Abdoellaah bin Qoe`oed
Arabische bron: Fataawa al-ladjnah ad-da`imat lil-buhuth al`ilmiyyah wal ifta, 2de druk, deel 26, pagina 216, fatwa nummer 3258.

------------------------------------

[1] Voetnoot vertaler: Natuurlijke aard waarin de mens wordt geschapen.
[2] Voetnoot vertaler: Dit was een grote filosoof. Geboren in 260 NH en overleed op 339 NH.
[3] Voetnoot vertaler: Aboe Bakr as-Sidiqq, Omar ibn al-Khattab, Uthman ibn `Affan en `Alie ibn abi Taalib
[4] Voetnoot vertaler: Voor een verduidelijking van Anashied, zie de fatwa van Shaych al-`Othaymien met als titel: Regelgeving betreffende Islamitische Anashahied in dezelfde banner.

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos