Geen Adhaan of Iqamah voor vrouwen.

Vraag: Is het toegestaan voor vrouwen om de Adhaan en de Iqaamah voor het gebed te verrichten of niet?

Antwoord: Nee. Het is voor de vrouw niet wettig gemaakt om de Adhaan noch de Iqaamah om te roepen, betreffende haar gebed. Dit (de Adhaan & Iqaamah) behoort alleen tot de zaken van de mannen. Wat betreft de vrouwen, dan is er geen enkel voorschrift voor hen om de Adhaan noch de Iqaamah om te roepen. Veeleer, bidt zij zonder de Adhaan noch de Iqaamah. Ook is het aan haar dat zij let op de tijd (van het gebed) en dat zij khushu' (nederigheid) heeft en (dat zij) zich onthoudt van het friemelen tijdens het gebed, hetzelfde geldt voor de man. Dan is het aan de vrouw om vrees/eerbied te hebben en haar zicht te richten op de plek waar zij zal neerknielen. Daarenboven moet het friemelen vermeden worden in het gebed, noch met de handen noch met iets anders dan dat. Aldus is dit de manier van de Soennah voor de gelovige mannen en de gelovige vrouwen. En bij Allaah ligt het succes.

Al-Jaami'u lifataawa Al-Mar'aatul-Muslimah (li-Ashaabil Fadeelatil-'Ulamaa)


0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos