Christenman mag niet trouwen met een Moslima

Vraag: Wat is het Islamitisch oordeel over een Christenman die met een Moslimvrouw trouwt? Als zij kinderen hebben, wat is dan de regelgeving ten aanzien van die kinderen binnen het Islamitisch Recht?

Antwoord: Het huwelijk van een Christenman
met een Moslimvrouw is een ongeldig huwelijk. Allaah zegt in de Qor-aan:

..En huw haar (gelovige vrouwen) niet aan al-Mushrikoen (polytheïsten, heidenen, afgodendienaren en ongelovigen aan de eenheid van Allaah en aan Zijn Boodschapper Muhammad sallaah llaahu 'alayhi wa sallam) uit, totdat zij (alleen in Allaah) geloven... [2:221]

Daarom is het voor een ongelovige niet toegestaan om een Moslimvrouw te huwen. Allaah zegt ook:

..Deze (Moslim) vrouwen zijn voor hen onwettig, noch zijn zij (de ongelovigen) wettig voor deze vrouwen... [60:10]

Als hij haar huwt is het huwelijk ongeldig. De kinderen zijn als de kinderen van overspel. Zij behoren toegekend te worden aan de moeder en alleen aan haar toegeschreven te worden - tenzij het uit onwetendheid betreffende deze wet gedaan is. Voor onwetende mensen verschilt de zaak. In hun geval is het huwelijk nog steeds ongeldig. Echter, de kinderen worden toegeschreven aan de vader aangezien de daad uit onwetendheid begaan is. Dit geldt als hij onwetend was over het recht en zij dit ook was, het huwelijk is nog steeds ongeldig maar de kinderen worden aan hun ouders toegekend als gevolg van hun onwetendheid en er zich een twijfelachtig aspect in de onderlinge betrekkingen bevond. Maar als hij het Islamitisch oordeel kende en zij het Islamitisch oordeel kende en zij laks waren en de wet van Allaah niet respecteerden, dan zijn het de kinderen als gevolg van overspel. Zij zullen toegeschreven worden aan hun moeder en worden niet toegeschreven aan de vader.

Het paar zou berispt moeten worden en bestraffing zou hem opgelegd moeten worden, als gevolg voor het hebben van gemeenschap met een Moslimvrouw waar hij niet het recht toe had. Dit is wat in een Islamitische staat gedaan moet worden als deze daartoe in staat is. Als hij moslim wordt nadat Allaah hem geleid heeft, dan kan hij met haar trouwen met een nieuw contract.


Fataawal-Mar'ah - Darussalam Pag. 172-173

Als er gevraagd wordt; Wat is dan de wijsheid achter het toelaten van een huwelijk met de Muhsanaat van onder de Mensen van het Boek voor de Moslimman en het verbod op een huwelijk van Moslimvrouwen met de mannen van onder de Mensen van het Boek?

Het antwoordt daarop is - en Allaah weet het het best - te zeggen dat toen de Moslims van hun geloof in Allaah en Zijn Boodschappers getuigden, inclusief Moesa de zoon van 'Imraan, en 'Isa de zoon van Maryam, vrede zij met hen, en wat aan hen geopenbaard is, inclusief de Tawrah, geopenbaard aan Moesa en de Indjiel, geopenbaard aan 'Isa; toen zij in dit allemaal geloofden, (toen heeft) Allaah de Muhsanaat van de vrouwen van onder de Mensen van het Boek toegestaan voor hen gemaakt, als een Gunst en Genade van Hem en van Zijn complete Weldaad aan hen.

Toen de Mensen van het Boek ongelovig waren aan Muhammad (sallaah Allaahoe 'alayhi wa sallam) en het Geweldige Boek dat aan hem geopenbaard was, dat is de Qor-aan, verbood Allaah voor hen de vrouwen van de Moslims, tot op het moment dat zij geloven in Zijn Profeet (nabiy) en Boodschapper (rasoel), Muhammad (sallaah Allaahoe 'alayhi wa sallam), de laatste van de Profeten en Boodschappers. Dus als zij in hem geloven, zullen onze vrouwen toegestaan zijn voor hen, en zullen zij hebben wat wij hebben, en wat verplicht is voor ons zal verplicht zijn voor hen.

En Allaah, Meest Glorieus is de meest Rechtvaardige Scheidsrechter Die alle zaken van Zijn schepselen (door)ziet, Die het beste weet wat goed voor hen is en Die Wijs is in alle zaken. Verheven, Heilig en ver boven de uitspraak van hen die dwalen, de ongelovigen en alle polytheïsten.

Er is een andere wijsheid, welke is dat de vrouw zwak is en zich snel zal overgeven aan haar man. Dus als het toegestaan was voor de Moslimvrouw om mannen van onder de Mensen van het Boek te huwen, zou het haar in de meeste gevallen leiden naar de godsdienst van haar man. Dus de wijsheid van Allaah, Meest Glorieus, verreist dat het verboden is.

[En hij (rahimahoellaah) zegt over de Moslimman die een Joodse of een Christelijke vrouw trouwt.]

Maar hen (Joodse en Christelijke vrouwen) niet te huwen en hen te ontheffen ten gunste van Muhsanaat van onder de gelovige vrouwen is beter en verdient de voorkeur, gebaseerd op wat is verteld door de Bevelhebber van de Gelovigen, 'Omar bin al-Khattaab, zijn zoon 'Abdoellah en een aantal van de rechtschapen Salaf, moge Allaah tevreden met hen zijn. En omdat er gevaar is in het huwen van vrouwen van de Mensen van het Boek, vooral in deze tijden, waarin onwetendheid van de Islaam de norm geworden is, en het aantal aan rechtschapen mannen met begrip van de godsdienst afgenomen is, en voorliefde aan vrouwen en het luisteren naar hen en het vertonen van gehoorzaamheid aan hen in alle zaken, is toegenomen - behalve in wat Allaah wil.

Er wordt dus gevreesd voor de echtgenoot dat zijn Joodse of Christelijke vrouw hem naar haar godsdienst en morelen toe wendt, zoals dat gevreesd wordt voor hun kinderen. En Allaah is Degeen aan wie wij om hulp vragen.

Fatawa Islaamiyyah, Deel 5, Boek over Huwelijk, Sectie - Regelgevingen omtrent het huwen van Joodse en Christelijke vrouwen, Pag. 292-293


4 reacties:

Anoniem zei

Vers 2:221 Trouwt niet met veelgodendienaressen, zolang zij niet gelovig zijn geworden; een gelovige slavin is echt beter dan een veelgodendienares, ook al bevalt zij jullie. En laat [jullie vrouwen] niet trouwen met veelgodendienaars, zolang zij niet gelovig zijn geworden; een gelovige slaaf is echt beter dan een veelgodendienaar, ook al bevalt hij jullie. Zij zijn het die oproepen tot het vuur, maar God roept op tot de tuin en de vergeving met Zijn toestemming. Hij maakt Zijn tekenen duidelijk aan de mensen, misschien zullen jullie het overwegen.

As-Salafiyyah zei

En hoe zit het met mensen die scheiden, terwijl jou redenering is dat uit liefde huwelijken worden geboren, genoeg die trouwen om schoonheid of om macht en geld.

Liefde kan leiden naar overspel, want liefde maakt soms blind en als liefde blind maakt wat inhoudt het overwint het verstand, dan kan liefde ook gevaarlijk zijn en schadelijk voor de mens. Men kan in verkeerde handen vallen, of met verkeerden in contact blijven, zoals op de verkeerde verliefd worden, denk aan een slechte persoon, want het hart is zwak.

Geef mij maar een gezonde verstand die liefde bouwt omwille van waar God van houdt en mee tevreden is. Want God wilt alleen het goede voor de Mensheid.

Anoniem zei

donderop man moslims zijn beter punt uit

Anoniem zei

Anoniem = watje!
Ben Christen en met Moslima getrouwd - welliswaar in Europa.
In Europa geld de Koran of de Bijbel niet als wet... gelukkig maar!

Een reactie posten

Live duroos