De Misprijzing om de Eigen Mening te volgen!

Allaah Soebhaanehoe wa Ta´ala zegt:

Volgt wat van jullie Heer naar jullie is neergezonden en volgt in plaats van Hem geen andere beschermers; Hoe weinig laten jullie je vermanen! (Soerah Al-Araf Vers: 3)

Imaam aboe Haniefa rahiemehoellaa heeft gezegd:

Als een hadieth sahieh wordt bevonden, dan is dat mijn madhab.

Het is voor niemand halal om meningen te accepteren als ze niet weten waar wij ze vandaan hebben.

Het is Haram voor iemand die mijn bewijsvoering niet kent, om uitspraken te doen op basis van deze woorden.

Wanneer ik iets zeg, dat in tegenspraak is met het Boek van Allaah Ta'ala of met wat verteld is door de boodschapper, vrede en zegeningen zij met hem, negeer dan mijn uitspraak.


Imaam Maaliek ibn Anas rahiemehoellaa heeft gezegd:

Voorzeker, ik ben slechts een sterveling: ik maak (soms) fouten en ik ben (soms) juist. Kijk daarom naar mijn meningen: accepteer alles wat overeenkomt met het Boek en de Soennah; en negeer al hetgeen dat niet overeenkomt met het Boek en de Soennah.

Van iedereen van na de profeet, vrede en zegeningen zij met hem, zal zijn uitspraken worden geaccepteerd en worden verworpen - maar niet van de profeet, vrede en zegeningen zij met hem.

Ibn Wahb heeft gezegd: "Ik hoorde dat er aan Maaliek werd gevraagd over het reinigen tussen de tenen tijdens woedoe-e." Hij zei: De mensen hoeven dit niet te doen.

Ik benaderde hem niet totdat de menigte minder was geworden, en zei toen tegen hem;

"Wij kennen daar een Soennah over." Hij zei: Hoe luidt die? Ik zei, Laith ibn Sa'ed, ibn Lahie'ah en 'Amr al-Ma'aafiri van aboe 'Abdoe-Rahman al-Hoeboeli van Moestawrid ibn Shaddaad al-Qoerayshi die zei: Ik zag de boodschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, tussen zijn tenen wrijven met zijn kleine vinger. Hij zei: Deze hadieth is zuiver; ik had er nog nooit van gehoord tot op heden.

Naderhand hoorde ik dat hij werd gevraagd over hetzelfde onderwerp, waarop hij beval om je te reinigen tussen de tenen.

M’an ibn Iesaa al-Qazzaaz rahiemehoellaah heeft gezegd: Op een dag verliet Iemaam Maalik ibn Anas rahiemehoellaah de moskee. Een man genaamd Aboel-Djieriyah één van de

Moerdjiyah volgde hem en zei: O Aboe Abdillaah! Luister naar wat ik tegen je te zeggen heb, ik zal je overtuigen mijn mening duidelijk maken! Iemaam Maalik rahiemehoellaah zei: En wat als je mij overrompelt (met je mening)? Hij zei: Als ik je overrompel dan volg jij mij! Hij (Maalik) zei: En wanneer er dan een ander persoon komt en ons overrompelt (met ‘zijn’ mening)? Hij zei: Dan volgen wij hem! Maalik rahiemehoellaah zei (daarop): O dienaar van Allaah, Allaah heeft de Profeet maar met één religie gezonden terwijl ik jou van religie naar religie zie overstappen!


Imaam Shaafi'i rahiemehoellaa heeft gezegd:

De Soennah's van de boodschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, bereiken ons allemaal, maar ontsnappen ons net zo goed. Dus altijd als ik mijn mening uitspreek, of een principe formuleer: mocht er op gezag van de boodschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, iets zijn dat tegen mijn mening in gaat, dan is de correcte mening die van de boodschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, en wordt het ook mijn mening.

De moeslimien zijn het er unaniem over eens dat als een Soennah van de boodschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, duidelijk is voor iemand, het niet halal is deze te verlaten voor de uitspraak van wie dan ook.

Als je in mijn geschriften iets vindt dat verschilt met de Soennah van de boodschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, spreek dan op basis van de boodschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, en laat achterwege wat ik heb gezegd.

Als een hadieth sahieh wordt bevonden, dan is dat mijn madhab.

Jij (Ahmad ibn Hanbal) weet meer over hadieth dan ik, dus als een hadieth sahieh is, breng me er dan van op de hoogte, of het nu van Kufah, Basrah of Syri? komt, opdat ik de visie van de hadieth kan overnemen, als het tenminste sahieh is.

In iedere zaak waar de mensen van de overleveringen een uitspraak van de boodschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, bevinden, en die mijn uitspraak tegen spreekt, neem dan mijn woorden terug, of het nu tijdens mijn leven of na mijn dood gebeurt.

Als je mij iets hoort zeggen, en tegengesteld daaraan is authentiek overgeleverd van de profeet, vrede en zegeningen zij met hem, weet dan dat mijn intelligentie verloren is gegaan.

Voor alles wat ik zeg geldt, dat als er iets onvervalst van de profeet, vrede en zegeningen zij met hem, is dat tegengesteld is aan mijn woorden, dan komt de hadieth van de profeet, vrede en zegeningen zij met hem, eerst, dus volg dan niet mijn mening.

Iedere verklaring op gezag van de profeet, vrede en zegeningen zij met hem, is ook mijn visie, zelfs al hoor je het niet van mij.

Imaam Ahmad ibn Hanbal rahiemehoellaa.


Imaam Ahmad ibn Hanbal was de belangrijkste van de imaams in het verzamelen van de Soennah en het er zich aan houden, zo sterk zelfs dat hij het zelfs afkeurde dat er een boek bestond die uit gevolgtrekkingen en meningen werd geschreven. Daarom heeft hij gezegd:

Volgt mijn mening niet; noch die van Maaliek, Shaafi'i, Awzaa'i of Thawri, maar neem van waar zij namen.

Doe je dien niet na van 1 van hen, maar van alles wat van de profeet, vrede en zegeningen zij met hem, en zijn metgezellen komt; vervolgens komen hun opvolgers, waartussen men kan kiezen.

Navolgen betekent dat men datgene volgt wat van de profeet, vrede en zegeningen zij met hem, en zijn metgezellen komt; na de opvolgers, heeft men een keuze.

De mening van Awzaa'i, van Maaliek, van aboe Haniefah: Het zijn allemaal meningen, en in mijn ogen is alles gelijkwaardig. Echter, het bewijs staat in de overleveringen (van de profeet, vrede en zegeningen zij met hem, en zijn metgezellen).

Degene die een verklaring van de boodschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, verwerpt, staat aan de rand van destructie.

Dit zijn duidelijke, heldere uitspraken van de imaams (moge Allaah Ta'ala tevreden met hen zijn) over het vasthouden aan de hadieth en het verbieden van het volgen van hun meningen zonder duidelijk aantoonbare bewijzen, zodanig dat louter meningen en interpretaties niet acceptabel zijn.

Kortom, degene die vast zou houden aan alles van de Soennah dat authentiek bevonden was, ook al ging het tegen sommige van de uitspraken van de imaams in, zou niet tegen zijn madhab ingaan, noch van hun pad afwijken; sterker nog, een dergelijk persoon zou ze allemaal volgen en daarmee het meest betrouwbare handvat pakken, dat nooit breekt. Dit zou echter niet het geval zijn voor degene die 1 van de authentieke Soennahs zou verlaten, omdat deze hun visie tegensprak; nee, een dergelijk persoon zou hen ongehoorzaam zijn en tegen bovengenoemde uitspraken in gaan, terwijl Allaah Soebhaanehoe wa Ta´ala zegt:
Bij jouw Heer, zij zullen geen gelovigen zijn totdat zij jou (profeet) laten oordelen over waar zij over van mening verschillen en dan in zichzelf geen weerstand vinden tegen wat jij oordeelde, en zij het volledig aanvaarden. (Soerah An-Nisa Vers: 65)


0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos