Omgang met kinderen in de moskee.

Dit artikel bevat twee belangrijke vragen betreffende situaties die vaak voorkomen in het dagelijkse leven, en die iedereen die regelmatig in de moskee komt wel eens heeft meegemaakt. De ene vraag gaat over personen die kinderen laten opstaan uit de eerste rij en ze naar achteren sturen om vervolgens hun plaats in te nemen, Shaykh oel-Islaam Bin Baaz geeft hierop antwoord. De tweede vraag gaat over of kinderen mogen meebidden in de rijen of dat men aparte rijen dient te maken voor hen, Shaykh Yahyaa al-Haadjoerie geeft hierop antwoord.

Lees het
hier

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos