De verdienste van vrijdag.


Allah de meest Verhevene heeft vrijdag verkozen boven de overige dagen van de week. Net zoals Hij Ramadan heeft verkozen boven de overige maanden van het jaar. En Mekka boven alle steden heeft verkozen en onze profeet Mohammed salla allaho alaihi wa sellam boven de hele schepping.

Allah zegt:

En jouw Heer schept wat Hij wil en verkiest” (wat Hij wil van Zijn schepping) al-Qasas vers 68

De voorgaande volkeren, Joden en Christenen, zijn niet geleid tot deze dag. De Joden hebben zaterdag als dag gekozen en de Christenen zondag. Wij zijn na hen gekomen en Allah heeft ons geleid naar de beste dag. [Sahih Moslim]

De profeet salla allaho alaihi wa sellam zegt: “De beste dag waarin de zon is opgekomen is vrijdag…” [Sahih Moslim]

En in een andere overlevering:

De vrijdag tot aan de (andere) vrijdag is een kwijtschelding van wat zich daartussenin bevind (aan zonden) zolang de grote zonden niet worden begaan.” [Bocharie]

Vrijdag, de dag waar velen van ons de waarde niet van kennen.

Het is aanbevolen om vanaf vrijdagnacht-begint met zonsondergang van donderdag- en op vrijdag zelf, veel vredeszegeningen over onze nobele profeet salla allaho alaihi wa sellam uit te spreken. [Bayhaqi]

Verder is het sterk aanbevolen -bij sommige geleerden zelfs verplicht- om de wassing te verrichten voor het vrijdaggebed. [Bocharie]

Deze kan worden verricht vrijdag vanaf zonsopgang, maar het beste is niet te lang voor aanvang van het vrijdaggebed; aangezien de wassing daarvoor bedoeld is.

De sunnah is om de wassing te beginnen met de wodoe.

Let op: indien er vóór, tijdens, of na deze wassing geen wodoe wordt verricht, maar slechts wordt gedoucht; dient de wodoe alsnog te worden verricht voor het vrijdaggebed. De wassing alleen voor het vrijdaggebed volstaat niet.

Verder is het aanbevolen om netjes en schoon deze grote bijeenkomst met jouw medemoslims bij te wonen door je te ontdoen van eventuele nagels, okselhaar e.d. wat voor een nare geur kan zorgen. [Bocharie]

Ook is het aanbevolen om een geurtje op te doen en je netjes te kleden. [Bocharie]

Verder is het aanbevolen om vroeg te gaan [Bocharie]

En indien mogelijk; lopend. [Tirmidhi]

Degenen die vroeg in de moskee aanwezig zijn kunnen deze tijd benutten met het lezen van de Qoraan, gedenken van Allah en/of het bidden van vrijwillige gebeden. Deze gebeden zijn niet gebonden aan aantal; je bid sets van twee raka’aat totdat de imam de minbar betreedt.

Een fout die sommigen van ons maken is dat ze op de eerste de beste plek gaan zitten terwijl er voorin de moskee nog plaatsen vrij zijn. De beste rijen zijn de rijen vooraan. Ook raakt de moskee hierdoor vroegtijdig vol, wat de laatkomers benadeelt.

Er mag niet gesproken worden terwijl de imam aan het preken is. Zelfs niet om iemand die spreekt te attenderen op zijn gedrag. [Bocharie]

Wat betreft de laatkomers:

Wanneer je de moskee betreed terwijl de imam aan het preken is, bid je twee korte raka’aat voordat je gaat zitten. [Bocharie]

Mocht je de moskee betreden terwijl de adhaan gaande is; wacht dan niet tot deze afgelopen is, maar bid twee raka’aat.

Mocht je zo laat komen dat de imam al begonnen is aan het gebed, dan geldt de volgende regelgeving: als je het gebed pas betreed nadat de imam zijn hoofd heeft opgeheven uit de rokoe' van de tweede rak'ah dan heb je het vrijdaggebed gemist. Dat houdt in dat je na de selaam van de imam dohr bid; vier raka'aat zoals gewoonlijk.

Heb je het gebed betreden terwijl de imam in de rokoe' is van de tweede rak'ah of daarvoor; dan heb je het vrijdaggebed gehaald. Dat houd in dat je dan slechts inhaalt wat je hebt gemist. Net zoals je dat doet bij de overige gebeden.

De sunnah is om na het vrijdaggebed vier raka’aat in de moskee te bidden. Twee raka’aat en vervolgens weer twee. Bid je dit vrijwillige gebed thuis, dan bid je twee raka’aat.

Op deze dag bevind zich een tijdstip waarop de du’a (smeekbede) sterk verhoord is [Bocharie]. Veel geleerden zijn van mening dat dit tijdstip vóór zonsondergang is.

Beste broeders die laks zijn met het bijwonen van het vrijdaggebed:

Allah zegt:

O jullie die geloven, wanneer jullie tot het vrijdaggebed worden geroepen, haast jullie dan naar het gedenken van Allah en laat de handel. Dat is beter voor jullie, als jullie het wisten!” Jumu'ah vers 9

Jouw medegelovigen haasten zich om een plek te bemachtigen in deze gezegende bijeenkomst, en jij? Waar ben jij beste broeder?

Werk je op vrijdag en kun je niet de hele dag vrij krijgen, dan kun je op zijn minst een regeling treffen om het gebed bij te wonen om vervolgens direct terug te keren naar jouw werkplek. Waar een wil is, is een weg…..

1 reacties:

hina khan zei

hitman pro product key

Een reactie posten

Live duroos