Meningsverschil onder de Geleerden

Shaych Mohammad bin 'Omar Baazmoel

Vraag:

“Wat betreft Allaah`s Uitspraak [Soerah 5: Vers 3]: “Vandaag heb ik jullie Religie vervolmaakt.” Wij bevestigen het vers en geloven erin, wij geloven dat Allaah`s Religie perfect is en dat er geen tegenstrijdigheden zijn in hetgeen Allaah heeft geopenbaard. Maar wanneer een iemaam of een geleerde iets verboden heeft, en een andere iemaam en geleerde zegt dat hetzelfde toegestaan is, hoe moeten we dit begrijpen, aangezien deze twee regelgevingen tegenstrijdig aan elkaar zijn?”

Antwoord:

“Dit antwoord vereist kennis van een grote wetenschap bekend als Moechtalif al-Hadieth, en ook kennis van de fundamenten in Fiqh met betrekking tot de zaak van de reden waarom de geleerden geschillen.

Het is mogelijk dat een geleerde niet alle overleveringen van de Boodschapper (salallaahoe `alayhie was sallem) is tegengekomen betreffende een bepaald onderwerp, dus komt hij tot het begrip dat een bepaalde handeling toegestaan is, gebaseerd op zijn principes. Daarnakomt er een andere geleerde nadat hij overleveringen heeft bestudeerd die de eerste geleerde niet bereikt hebben, dus verklaart hij dat de regelgeving over deze handeling niet toegestaan of afgeraden is, gebaseerd op bewijs dat hij gevonden heeft maar de eerste geleerde niet heeft bereikt. Dit is alleen één van de vele redenen waarom de geleerden geschillen.

In werkelijkheid, zijn de geleerden allemaal op verschillende niveau`s in termen van hoeveel bewijsvoering dat hen heeft bereikt. Dus de boeken en bewijzen die een (bepaalde) geleerde heeft bestudeerd zijn niet hetzelfde als die een ander heeft bestudeerd. De geleerden zijn niet allen even gelijk in hun kennis van Hadieth, net zoals zij niet allen even gelijk zijn in hoeveel zij weten over de zaken van consensus, etc.

Vanwege dit, zien we dat een geleerde zegt dat een bepaald iets is toegestaan en een ander zegt van niet. Dit is de manier dat Allaah, de Verhevenste, de mensen test, om te zien wat zij zullen doen in deze soort van omstandigheden, wat zullen zij doen als de bewijzen niet met elkaar overeenkomen of dat de geleerden zijn gaan geschillen over bepaalde zaken.

Hoe dan ook, de geleerden hebben dit onderwerp eruit gepikt en er boeken over geschreven, en de redenen duidelijk gemaakt waarom de geleerden geschillen, en excuses gevestigd voor diegene die niet hebben gehandeld bij bepaalde bewijsvoeringen of hen zijn tegengegaan. Ik zou de vrager willen aanbevelen om een uitstekend boek over dit onderwerp te lezen, ´Raf`oel-Malaam `an A`immatil-A`laam´ door Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyah (rahiemehoellaah). Voorwaar hij produceerde een groot profijt met dit boek, waarin hij de excuses vermeld voor de Iemaams in deze zaken van geschil en de ware reden waarom zij geschillen. Het lezen van dit boek zou de zaak die de vrager gesteld heeft verduidelijken, en Allaah weet het, het beste.”

bron:
www.selefiepublikaties.com


0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos