De basisregel in de wereldse zaken is geoorloofdheid

In dit artikel, dat genomen is uit het prachtige werk "Mandhoema Oesoel al-Fiqh wa qawaa'iedoehoe" van de Edele Shaykh Muhammed ibn Saalih al-Uthaymien -rahiemahoellaah-, wordt uitvoerig een belangrijke stelregel behandeld die van groot belang is in ons dagelijkse leven als moslims.

Lees het
hier

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos