Voor wie is Zakaat?

Door Shaychoel-Islaam Ibn Temiyyah

Het is ongepast dat de Zakaat wordt gegeven aan degene die het niet gebruikt in gehoorzaamheid aan Allaah. Want voorwaar Allaah de Meest Verhevene heeft het verplicht gesteld als een hulp in de gehoorzaamheid aan Allaah, voor wie het dan ook nodig heeft van de gelovigen, zoals de arme en zij die schuld hebben of iemand die de gelovigen helpt.

Dus wie niet bidt van de mensen die behoeftig zijn, moet niets gegeven worden totdat hij berouw heeft getoond; en totdat hij zich houdt aan de verrichting van de gebeden op hun juiste tijdstippen.

Ikhtiyaaraat al-Fiqhiyyah pag. 103


0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos