al-Hiedjaamah

Het verwijderen van bloed d.m.v. al-Hiedjaamah?

Shaych al-'Allaamah Saalih al-Fowzaan

Vraag: Wat is al-Hiedjaamah (koppen)? En wat is haar regelgeving? En verbreekt het doen ervan de woedoe' en verbreekt het het vasten of niet?


Antwoord: Al-Hijaamah (koppen) is een vorm van (medische) behandeling. Het is het verwijderen van bloed door middel van een kop (beker, hoorn, buis) en het verbreekt het vasten volgens de authentiekste uitspraken van de geleerden, omdat de Profeet (Vrede en Zegeningen van Allaah zij met hem) zegt: "De kopper (degene die het koppen verricht) en de gekopte (degene waarbij het koppen wordt verricht) verbreken het vasten." 1.

Dus koppen verbreekt het vasten volgens wat authentiek is, vanwege deze hadieth, en eveneens verbreekt het de woedoe', wanneer hierdoor 'veel' bloed wegstroomt.

Bron: Al-Moentaqaa min Fatawa ash-Shaych al-Fowzaan Deel 5, vraag 503, blz. 381.

1. Voetnoot: Overgeleverd door Iemaam Ahmed in al-Moesnad (2/364) van een hadieth van Abie Hoerayrah (moge Allaah tevreden zijn met hem), en overgeleverd door at-Tirmidhie in zijn Soenan (3/118) van een hadieth van Raafi` bin Gadiedj (moge Allaah tevreden zijn met hem).

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos